panda5

 

Vill du inte kunna se allt, oavsett vinkeln du tittar från?

Informationsstöld, hackare, patchningsproblem, felanvändning av organisationens resurser… Insiders och cybersäkerhetens hot är i en ny dimension och blir allt svårare att förebygga, upptäcka och undanröja.

Adaptive Defense 360 är det enda cybersäkerhetssystemet som klarar av att kontrollera alla aktiva processer, för att skydda ditt system, din information och er verksamhet.

Plattformen för Advanced Reporting Tool är även kapabel att automatiskt generera säkerhetsunderrättelser och erbjuder verktyg för att hjälpa dig att upptäcka attacker och konstiga beteenden, samt avslöjar dålig intern användning av system och företagets nätverk.

Nu kan er IT-avdelning fokusera på de viktigaste detaljerna:

panda1

Fullständig synlighet för att hitta hot och felanvändning av system och nätverk. 

panda2

Omedelbar diagnos för problem baserade på beteende och resursanvändningsmönster.

panda3

Ta emot och skicka alarm i realtid när de händelser som identifieras är ett säkerhetshål.

panda4

Tillgång till Big Data förlagd i molnet.

En effektiv verksamhet behöver överskådlighet och intelligent kontroll

För mer information, kontakta oss