- Windows XP
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008 (ej Windows Server 2008 R2)

Anledningen är att Microsoft har upphört med sin support på några av dessa och de övriga anses inte längre vara tillräckligt säkra. Du måste därför byta till ett nyare operativsystem för att kunna använda kommande versioner av våra lokalt installerade program.

Om du har något av dessa operativsystem kommer du att få en informationsruta gällande detta, när du uppdaterar ditt program.