IT-Team har under de senaste 6 åren hjälpt oss med allt från enklare installationer av dator till mer komplicerade konfigurationer av servrar. Vi har alltid upplevt att IT-Team satt oss som kund i centrum och när problem uppstått så har de alltid kunna hjälpa oss med kort varsel, vilket för oss är mycket viktigt.

Mikael Eriksson

CFO

T-Team har ett personligt och professionellt sätt att jobba som passar oss perfekt. Deras förebyggande arbete uppskattas tillsammans med deras snabba åtgärdande när något händer.

Rikard Lundström

CFO

IT-team har allt sedan starten varit den trygga IT partner som ett nystartat företag kan tänkas behöva. Vi är en nöjd hel kund hos IT-team och har inte sedan starten ”peppar- peppar” haft några större
haverier som orsakat några längre stillestånd.

Jan Stripple

Partner

Vi på Betege är väldigt nöjda med de tjänster som IT-team erbjuder oss. Snabb återkoppling när problem uppstår, oftast kan problemen lösas via fjärrstyrning men om detta inte är möjligt så kan de ofta med kort varsel komma på plats. Detta minimerar våra eventuella stillestånd vilket är mycket viktigt för oss.

Jonas Mårder

Projektledare