Minska dina IT-investeringar och öka tillgängligheten Molntjänster innebär möjligheten att hantera program, datalagring, kapacitet och processorkraft
genom en extern resurs som man når via nätet. Fördelen är att du slipper investera i egen IT-utrustning eller programvara. 

Det är dock mycket att tänka på som rör praktiska frågor såväl som ekonomi, säkerhet, backup med mera. Den optimala lösningen skiljer sig från företag till företag.
Ni kanske inte behöver en renodlad molnmiljö utan kan integrera molntjänster med er befintliga IT-miljö och nyttja en Hybridlösning?
 
Office 365 – Snabbt och enkelt

Ni prenumererar på tjänsten årsvis och behöver bara betala för det som varje medarbetare faktiskt använder. Med Office 365 kan företag i alla storlekar höja sin produktivitet, växa och nå nya framgångar snabbare.

Dela och schemalägg möten med dina kollegor oavsett var du befinner dig. Office 365 har utformats för att tillhandahålla tillförlitlighet, tillgänglighet
och prestanda med en 99,9 % garanterad drifttid och finansiellt säkrat serviceavtal.

Spara kostnader

IT-kostnader består av mycket mer än bara en betalning för själva tjänsten. Molnet öppnar en möjlighet att ändra på det.

– Alltid senaste versioner, ingen uppgraderingskostnad 
– Allt säkerhetskopierat 
– Skalbart – enkelt att lägga till och ta bort användare
– Full integration med egen server(singel sign on) 
– Kostnaden är beroende av hur just ditt företags IT-miljö ser ut
– Vi tar fram kostnadsförslag tillsammans med dig.